Dobro došli na stranice udruge

Udruga organizira predavanja za učenike koji u predmetima matematika, fizika, kemija i biologija ostvaruju nadprosječne rezultate, pokazuju poseban interes za navedene nastavne predmete, te koji posjeduju mogućnosti koje se mogu još više razviti intenzivnim radom. Predavanja se odvijaju u prostorijama i uz suradnju generalnog sponzora/Zaklada Caboga Stiftung.