Znanstveni izlet na Srđ

Učenici su slikali zidove na Srđu koristeći kamere na dronovima i ubacivali ih u program na računalu koji su slika iz svih kutova preračunali u 3D mapu. Pomoću 3D printera napravili su model zidina koji će u prvom mjesecu bojati i izložiti. Mjerili su u sastavu zraka, posebno CO2, i objašnjavali učinke staklenika i klimatskih promjena, posebno za ovo područje. Ponovili su gibanja koja su prošla na prethodnim satovima, a sve su zakone primjenili prilikom upravljanja dronovima te izračunali put, brzinu, akceleraciju itd. poslije su svi primijenjeni u izračunu CO2, površine pašnjaka, brzina vjetra, razlike u tlakovima i učinak staklenika na području Dubrovnika.

98765432

Leave a Reply

Your email address will not be published.