Međunarodni dan matematike

Međunarodni dan matematike

Međunarodni dan matematike se obilježava 14. ožujka 2021., te zbog njene važnosti u znanosti i svakodnevnom životu. Taj dan se ujedno obilježava kao i dan broja π.

Međunarodni dan MATEMATIKE
Međunarodni dan matematike

 

Matematika zasigurno većini učenika nije najomiljeniji predmet, no matematika je od vitalne važnosti ne samo za stjecanje akademske kvalifikacije, bez obzira bilo to na školskoj ili fakultetskoj razini, ali i predmet koji nas priprema za budućnost. Matematika igra važnu ulogu u ljudskom životu. Dijete treba imati dobre temelje iz matematike ako želi uspjeti u životu i ona uistinu može biti zabavna i poticajna za razvoj djeteta. Sve što nas okružuje može se povezati s matematikom.

 

Međunarodni dan matematike
Učenik iz Udruge za promicanje prirodnih znanosti

Jedan od naših učenika iz predmeta matematike podsjetio nas je zašto je važna matematika i što ga ispunjava.

“Volim matematiku jer je temelj svega i jer me riješavanje matematičkih zadataka ispunjava”.

 

Učeći matematiku učimo se razdvajati važno od nevažnog, kritički razmišljati, razlikovati uzroke od posljedica, racionalno i logički argumentirati. Možemo reći da je matematika način razmišljanja koja nas ispunjava u svakome danu.

 

 

 

 

 

 

Ulogu matematike počinjemo shvaćati kad se nađemo na autobusnom kolodvoru, pošti, osiguravajućem društvu, banci… Matematika je povezana s kemijom, fizikom, biologijom i brojnim drugim znanostima. Matematika je povezana s rekreacijskim aktivnostima, videoigrama, društvenim igrama i nizom drugih aspekata s kojim se susrećemo svaki dan.

Nekoliko uputa za svakog učenika u procesu učenja matematike. Da bi razumijeli pojmove, tvrdnje i postupke:

  •  pažljivo slušaj na satu, promatraj, razmišljaj i postavljaj pitanja!
  • Da bi naučio osnovne pojmove, poučke i formule – pamti i uči napamet!
  • Da bi ovladao postupcima –  često vježbaj i ponavljaj!
  • Da bi znao naučeno primijeniti u zadacima – prihvati zadatak, razmišljaj, budi točan i kontroliraj rezultat!
  • Da bi riješio problemski zadatak – traži, provjeravaj, odbacuj neuspjele pokušaje, kombiniraj, ne odustaj, radi samostalno, ali i surađuj!
izvor: os-vnazor-ploce.skole.hr

Stoga, matematika je oslonac modernog društva, pa nam budućnost uvelike ovisi o sposobnostima računanja, razvijenim matematičkim kompetencijama, te poznavanju i primjeni matematičkih vještina i znanja.